ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟลาโน

FELANO LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103528032315
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/12/2528 พ.ศ. (38 ปี 4 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
27/12/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 175/8 ถนนอิสสระภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า