ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป๊อป อินเตอร์เนชั่นแนล บิวซิเนส

POP INTERNATIONAL BUSINESS LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103528030878
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/12/2528 พ.ศ. (38 ปี 5 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
9/12/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 106/8-9 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า