ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราโมทย์ ฟาร์มา แอนด์ คอสโม

PRAMOT PHARMA & COSEMO LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103528029969
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/11/2528 พ.ศ. (38 ปี 5 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
26/11/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 45/103-104 หมู่ที่ 2 ถนนสุทธิสารวินิฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า