ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีวรรณนันทภัณฑ์

LEE WAN NANTHAPAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103528027460
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/10/2528 พ.ศ. (38 ปี 6 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
25/10/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 747 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง* เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า