ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอ็ส.สัตยนาม สโตร์

T.S.SATNAM STORE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103528027320
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/10/2528 พ.ศ. (38 ปี 6 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
24/10/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 21/89 ซอยจรัญสนิทวงศ์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า