ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมดิน่า

MODINA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103528027061
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/10/2528 พ.ศ. (38 ปี 7 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
21/10/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 95/219 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า