ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเมืองไทยอีเล็คทริค

SANGMUENGTHAI ELECTRIC LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเมืองไทยอีเล็คทริค (ID: 0103528026943) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 18/10/2528 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 90/232 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103528026943
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
18/10/2528 พ.ศ.
(38 ปี 9 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
18/10/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง