ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพาลัย

TIPALI LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพาลัย (ID: 0103528022247) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 29/8/2528 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 69 ซอยศุภราช 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 600,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103528022247
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
29/8/2528 พ.ศ.
(38 ปี 10 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
29/8/1985 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
600,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง