ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราเทรดดิ้ง

TARA TRADING LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธาราเทรดดิ้ง (ID: 0103526024005) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/8/2526 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 920/1 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103526024005
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/8/2526 พ.ศ.
(40 ปี 11 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
8/8/1983 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง