ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเอแลนด์

CA LAND LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103526017980
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/6/2526 พ.ศ. (40 ปี 11 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
15/6/1983 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 7/1 ถนนพิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82990 กิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น