ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขจรกฤษฎิ์

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขจรกฤษฎิ์ (ID: 0103526016223) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 30/5/2526 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 117/59 หมู่ที่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103526016223
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
30/5/2526 พ.ศ.
(41 ปี 1 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
30/5/1983 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง