ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาพงษ์

NAPAPONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103526016029
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/5/2526 พ.ศ. (41 ปี 1 วัน ที่แล้ว)
27/5/1983 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2036 ซอยเบญจมิตร ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82990 กิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น