ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควอลิตี้ ซัพพลายส์

UNITED PARTS SUPPLIES LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103526015529
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/5/2526 พ.ศ. (40 ปี 11 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
23/5/1983 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 731/3 ซอยวัดยางสุทธาราม ถนนพรานนก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82990 กิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น