ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองทวี

TONGTAWEE LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองทวี (ID: 0103526014301) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 10/5/2526 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 195 ซอยองครักษ์ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 40,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103526014301
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
10/5/2526 พ.ศ.
(41 ปี 2 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
10/5/1983 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
40,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง