ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิร-ซาล แทรเวิล เซนเตอร์

AR-SAL TRAVEL CENTER LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103526004187
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/2/2526 พ.ศ. (41 ปี 3 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
7/2/1983 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 132/1 ถนนสุขุมวิท 71 (พระโขนง-ลาดพร้าว) แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82990 กิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น