ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ยู คอนสตรัคชั่น

S.U. CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103526004144
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/2/2526 พ.ศ. (41 ปี 3 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
4/2/1983 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 160/1 ถนนประชาราษฎร์สาย 2 แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82990 กิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น