ห้างหุ้นส่วนจำกัด มันโรเฟม (ประเทศไทย)

MUNROFAME (THAILAND) LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103526003415
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/1/2526 พ.ศ. (41 ปี 3 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
31/1/1983 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 244/107 หมู่ที่ 3 ถนนสุขาภิบาลสาม แขวงสะพานสูง* เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 82990 กิจกรรมการบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น