ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮียบฮงสปริง

HIEBHONG SPRING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103525014979
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/5/2525 พ.ศ. (41 ปี 11 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
24/5/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 482-484 ถนนมหาจักร แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25951 การผลิตลวดเคเบิลและของที่ทำจากลวด