ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์เอ็มแอนด์เฟรนด์ส

R.M.&FRIENDS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103525008049
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/3/2525 พ.ศ. (42 ปี 3 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
11/3/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 365/1 จุฬาซอย 7 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47691 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก