ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮีส แอนด์ เฮอร์ส จูเวลรี่

HIS & HERS JEWELRY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103525001613
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/1/2525 พ.ศ. (42 ปี 5 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
18/1/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 450,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1091/336 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47691 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก