ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิสรุตม์อิมปอร์ตเอ็กซปอร์ต

VITSAROOT IMPORT & EXPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103524018946
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/10/2524 พ.ศ. (42 ปี 7 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
7/10/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 36/27 ตรอกวรพงษ์ ถนนจรัลสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน* เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น