ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรกิจทูลส์

VORAKIT TOOLS LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103524017877
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/9/2524 พ.ศ. (42 ปี 7 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
24/9/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 694/36 ซอยพญานาค ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น