ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะเจริญอะไหล่ยนต์

VIRIYA CHAREON ALAI YONT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103524017508
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/9/2524 พ.ศ. (42 ปี 7 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
21/9/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 301/5 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น