ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.ดี. เอ็นยีเนียริ่ง

K. S. D. ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103524015602
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/8/2524 พ.ศ. (42 ปี 9 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
26/8/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 15/3 ตรอกอัสสัมชัญ ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น