ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.เค.ซัพพลายส์

S.K.SUPPLYS LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103524015386
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/8/2524 พ.ศ. (42 ปี 8 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
25/8/1981 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 97 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น