ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.กิ๊ฟ ชอพ

P.GIFTSHOP LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103523019159
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/10/2523 พ.ศ. (43 ปี 8 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
8/10/1980 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 946 ถนนพระราม 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47691 ร้านขายปลีกผลิตภัณฑ์งานฝีมือคนไทยและของที่ระลึก