ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรหมพรวิศว

PROHMPORN ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103522002881
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/2/2522 พ.ศ. (45 ปี 4 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
9/2/1979 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1643/18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น