ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนรมิตเอ็นจิเนียริ่ง

NERAMIT ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103521023809
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/11/2521 พ.ศ. (45 ปี 6 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
23/11/1978 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1598/16 ซอยโรงเรียนเยาวพันธ์ ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์