ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟมัส สเปเชี่ยลธี่ มานูเฟคเจอริ่ง

FAMUS SPECIALTY MANUFACTURING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103521023795
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/11/2521 พ.ศ. (45 ปี 6 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
23/11/1978 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 325-329 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46493 การขายส่งเครื่องหนังและเครื่องใช้สำหรับการเดินทาง