ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวัสดี กิฟท์

SAWADEE GIFT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103521009407
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/5/2521 พ.ศ. (46 ปี 8 วัน ที่แล้ว)
12/5/1978 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค