ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศะรีย์สินซัพพลายส์

SAREESIN SUPPLY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103521008893
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/5/2521 พ.ศ. (46 ปี 15 วัน ที่แล้ว)
4/5/1978 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 16/69 หมู่ที่ 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน* เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค