ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวัชระการผลิต

B. N. S. SAHAMIT ENTERPRISE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103521001571
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/1/2521 พ.ศ. (46 ปี 3 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
23/1/1978 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 414 หมู่ 11 ซอยสุขสวัสดิ์ ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค