ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยวารี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต

THAI-WAREE IMPORT & EXPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103520011505
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/6/2520 พ.ศ. (47 ปี 1 วัน ที่แล้ว)
20/6/1977 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 210,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 226/2 ถนนหลานหลวง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค