ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวเฮงหลี

CHEW HENG LEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103520008563
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/5/2520 พ.ศ. (47 ปี 1 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
9/5/1977 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 435 ตรอกบ้านบุ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค