ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัทเบเกอรี่

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103519021977
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/12/2519 พ.ศ. (47 ปี 5 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
24/12/1976 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 494-496 ถนนดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค