ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่อนนุชการทอ

ONNUJ TEXTILE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103518020047
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/12/2518 พ.ศ. (48 ปี 5 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
25/12/1975 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 231 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13122 การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์