ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล่าหมุยเลี้ยน

LAO MUI LIEN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103518003967
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/3/2518 พ.ศ. (49 ปี 2 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
19/3/1975 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 102,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 137 ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ