ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรวาลการทอ

CHARKKAWAN WEAVING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103518002600
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/2/2518 พ.ศ. (49 ปี 3 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
21/2/1975 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 115 หมู่ที่ 13 ซอยอิ่มแสง ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ