ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีชัยทรานสปอร์ต

MEECHAI TRANSPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103516024479
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/9/2516 พ.ศ. (50 ปี 8 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
12/9/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 953/4 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร