ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรัยอมรทรานสปอร์ต

TRAI AMORN TRANSPORT LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103516022034
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/8/2516 พ.ศ. (50 ปี 9 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
10/8/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2497/10 ซอยเจ้าพระยาพิชัยญาติ 1 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร