ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒนาพงศ์

SUPATANAPONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103516021674
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/8/2516 พ.ศ. (50 ปี 9 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
8/8/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 10/24 หมู่ที่ 3 แขวงบางแคเหนือ* เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร