ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วประเสริฐ

KAEW PRASERT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103516019718
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/7/2516 พ.ศ. (50 ปี 10 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
12/7/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 10/1 หมู่ที่ 13 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร