ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสานสมพร

PRASAN SOMMPORN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103516017669
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/6/2516 พ.ศ. (50 ปี 10 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
21/6/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 18/7 ถนนเซ็นหลุยซอย 3 แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร