ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวีวัฒนาทรานสปอร์ต

NAVY WATTANA TRASNPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103516016476
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/6/2516 พ.ศ. (50 ปี 11 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
8/6/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 341/3 ซอยประดู่ 1 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร