ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ญศรีทรานสปอรต

PENSRI TRANSPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103516016174
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/6/2516 พ.ศ. (50 ปี 11 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
5/6/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 25,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 242 หมู่ที่ 2 ซอยอนามัย ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร