ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงวาณิชย์ขนส่ง

YONG VANICH TRANSPORT LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103516015232
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/5/2516 พ.ศ. (51 ปี 4 วัน ที่แล้ว)
24/5/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 542/1 ซอยศรีสวัสดิ์ ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร