ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ทรานสปอร์ต

WINNER TRANSPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103516014309
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/5/2516 พ.ศ. (51 ปี 7 วัน ที่แล้ว)
14/5/1973 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1422/7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน* เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ H การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
วัตถุประสงค์ 49323 การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร