ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงวัฒนาก่อสร้าง

YONG WATANA CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103514018765
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/11/2514 พ.ศ. (52 ปี 7 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
11/11/1971 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ แปรสภาพ
ที่ตั้ง 2 ซอยปุณณวิถี 31 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 43909 กิจกรรมการก่อสร้างเฉพาะด้านอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น