ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้าซินอยู่

TA SING YU LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103514017793
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/10/2514 พ.ศ. (52 ปี 7 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
22/10/1971 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 11/5 ตรอกไวตี ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น