ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เจ.เทรดดิ้ง

P.J. TRADING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103514012431
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/7/2514 พ.ศ. (52 ปี 10 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
29/7/1971 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 37 ซอยสารภี 2 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น